Darbų ir gaisrinė sauga Vilniuje

Darbų saugos kursai, priešgaisrinė sauga, profesinės rizikos vertinimas.

Svarbiausias mūsų tikslas – profesionaliai vykdoma darbo sauga Vilniuje, tinkamai organizuojama priešgaisrinė sauga ir objektyvus profesinės rizikos vertinimas. Profesionalūs darbo saugos ir priešgaisrinės saugos mokymai padeda sumažinti arba visiškai panaikinti profesinių susirgimų tikimybę ir nelaimingų atsitikimų darbe skaičių. Atliekame profesinės rizikos vertinimą, ruošiame dokumentus, organizuojame darbuotojų sveikatos tikrinimą, teikiame statinių statybos koordinatoriaus paslaugas ir operatyviai sprendžiame visus su darbo sauga susijusius klausimus.

Darbų sauga

„Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.“ (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 11 str.)

Priešgaisrinė sauga

Įmonių, Įstaigų ir organizacijų vadovų  priešgaisrinės saugos mokymo programos paskirtis – supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais…

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Naudojama technika