Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 268 str.(redakcija nuo 2015 01 01) kiekvieno darbdavio žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas. Nuo 2017 m. liepos 1d. darbdaviui atstovaujančio asmens žinios darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalomai bus tikrinamos Valstybinėje darbo inspekcijoje (toliau – VDI).

Dėl artimiausių mokymų kreiptis telefonu 860101016 arba elektroniniu paštu info@adpilis.lt 
(registracija telefonu 8 601 01016).

Įmonėje vykdomi mokymai pagal šias mokymo programas:

Mokymo programos valstybinis kodasMokymo programosMokymo programos trukmė
161086201Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymo programą 16 val.
560086209Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa80 val.
560086205Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa60 val.
560086206Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą40 val.
560086203Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą88 val.
360086203Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą68 val.
560086204Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą80 val.
360086204Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą60 val.
360086205Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą40 val.