Kiekvienas dirbantis žmogus privalo būti pasitikrinęs sveikatą. Dažnam tai atrodo tik formalumas, reikalaujantis daug laiko.

Tačiau darbdavys, užtikrinęs, kad jo darbuotojai pasitikrintų sveikatą, visų pirma sužino ar gali darbuotojas dirbti konkrečiomis darbo sąlygomis, antra – užkerta kelią galimai profesinių ligų paieškai.

Darbų saugos kursai

„Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.“ (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 11 str.)

Priešgaisrinės saugos kursai

Įmonių, Įstaigų ir organizacijų vadovų  priešgaisrinės saugos mokymo programos paskirtis – supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais…

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.