„Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.“ (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 11 str.)

UAB Mokymo centras ,,ADPILIS“ teikia darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas:
* ruošia visą reikiamą įmonės darbų saugos dokumentaciją;
* organizuoja ir praveda darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymus įmonių vadovams, padalinių vadovams ir kitiems asmenims atsakingiems už darbų saugą bei priešgaisrinę saugą įmonėse;
* atlieka profesinės rizikos vertinimą;
* organizuoja pirmosios pagalbos mokymus ir darbuotojų sveikatos tikrinimus;
* atlieka auditus ir teikia konsultacijas darbų saugos gerinimo ir vidinės kontrolės užtikrinimo klausimais;
* teikia pagalbą organizuojant nelaimingų atsitikimų tyrimą;
* vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ir atstovauja įmonės interesus kontroliuojančiose institucijose pagal sutartį.

Primename, kad pagal darbo kodekso 268 straipsnį kiekvienas darbdavys privalo turėti darbų saugos ir priešgaisrinės saugos kursų baigimo pažymėjimus.